ANBI

Stichting Vrienden van de Voggel is genoemd naar ons clubgebouw, De Voggel.

Stichting Vrienden van de Voggel is ANBI erkend.

Dit houdt onder andere in dat giften aan onze stichting aftrekbaar zijn van de belastingen, maar houdt ook in dat wij geen belasting hoeven te betalen over ontvangen giften. Lees op de website van de belastingdienst meer informatie over dit onderwerp.

Voor de ANBI-erkenning moeten wij aan bepaalde eisen voldoen. Hieronder is informatie over onze stichting te vinden.

 

Algemene informatie

Vestigingsadres:

Stichting Vrienden van de Voggel
p/a Melis Stokelaan 40
3132  EN  Vlaardingen

Kamer van Koophandel Rotterdam: 50398733
RSIN-nummer: 822719125

Bank: ING BANK
Banknummer: NL46 INGB 0004 2799 96
BIC: INGBNL2A

 

Dagelijks Bestuur:

Voorzitter: De heer C.W.M. Bergwerf
Secretaris: Mevrouw J. Van Marsbergen-van Vuuren
Penningmeester: De heer E. Krijt
Algemeen lid:  Mevrouw S.A.M.P Hoogland
Mevrouw A.M.S. Hoogland-Ooms

 

Doel van de stichting:

De stichting heeft als doel om financiele ondersteuning te bieden aan activiteiten voor mensen met een verstandelijke beperking in de regio Vlaardingen, waarbij de nadruk ligt in de ondersteuning van activiteiten van KansPlus Nieuwe Waterweg.
Dit is notarieel vastgelegd in de statuten van Stichting Vrienden van de Voggel.

 

Financiele huishouding

De stichting ondersteunt activiteiten georganiseerd door vrijwilligers. De stichting geeft alleen onkostenvergoedingen, zoals een reiskostenvergoeding, voor organisatorische werkzaamheden zijn mogelijkheden voor een beperkte vrijwilligersbijdrage. Het bestuur houdt hier een register van bij. Voor het bestuur van Stichting Vrienden van de Voggel gelden dezelfde regels, bestuurders ontvangen dus geen betaling voor werkzaamheden.

 

Jaarverslag:

Het jaarverslag van Stichting Vrienden van de Voggel is hieronder te downloaden.

 

Beleidsplan

Stichting vrienden van de Voggel heeft een beleidsplan, die je hieronder kunt downloaden.

 

Vragen

Heb je nog verdere vragen, bijvoorbeeld over de financien, dan mag je altijd contact opnemen met de penningmeester.

Nieuws

VM - Currencies Selector

Open Donaties

 x 

Winkelwagen is leeg