Huisregels KansPlus Nieuwe Waterweg

KansPlus organiseert diverse vrijetijdsactiveiten voor mensen met een verstandelijke beperking. Tijdens deze activiteiten gelden de volgende huisregels

 1. Het doel is dat iedereen het gezellig heeft. Pesten, ruzie maken en dergelijk negatief gedrag zullen wij niet toestaan. Bij klachten zullen wij indien noodzakelijk contact opnemen met de wettelijk vertegenwoordiger / begeleiders van instelling.

 2. Wij accepteren geen sexueel overschrijdend gedrag. Mocht KansPlus dit opmerken, dan zal altijd contact opgenomen worden met de wettelijk vertegenwoordiger / begeleiders van instelling.

 3. Deelnemers worden in onze administratie geadministreerd. Wij zullen hiervoor een formulier overhandigen, in te vullen door ouders/wettelijk vertegenwoordiger. (zie bijlage of digitaal)

 4. KansPlus zorgt voor voldoende begeleiders bij door haar georganiseerde activiteiten; waar nodig zal aan vrijwilligers een verklaring omtrent gedrag worden gevraagd.

 5. Bezoek aan onze activiteiten is altijd op eigen risico. Dit geldt onder meer voor:
  a. Gevolgen van medische problemen, zoals bijvoorbeeld een epilepsie-aanval of medicijngebruik. Indien er belangrijke zaken zijn, dan kan contact opgenomen worden met ons secretariaat.
  b. Incontinentie: Onze vrijwilligers kunnen mensen niet verschonen.
  c. Schade of kwijtraken van kleding en overige bezittingen. Indien kostbare spullen mee worden genomen, kan deze in bewaring worden gegeven aan een vrijwilliger. Door jassen/kleding te voorzien van naamkaartjes kan verwisseling voorkomen worden.

 6. Er kunnen tijdens activiteiten van KansPlus foto’s gemaakt worden. Deze foto’s worden geplaatst op onze website en kunnen tevens gebruikt worden voor persberichten/ informatiemateriaal. Om praktische redenen kunnen hierbij geen uitzonderingen gemaakt worden. Wel kan achteraf om verwijdering gevraagd worden.

 7. In en rond ons clubgebouw is roken verboden.

 8. Lidmaatschap van KansPlus is geen vereiste van deelname aan onze activiteiten.

 9. Voor bepaalde activiteiten is inschrijving en betaling vooraf verplicht. Bij annulering door KansPlus zal restitutie van betaalde contributie plaatsvinden. Verdere restitutie is in principe niet van toepassing.

 10. Voor specifieke activiteiten kunnen aanvullende regels worden opgesteld, zoals bijvoorbeeld voor de jaarlijkse vakantie.

 11.  Tijdens de covid-19 uitbraak geldt tijdens activiteiten het Coronaprotocol.
 12. Bij problemen / vragen / onduidelijkheden kan altijd contact opgenomen met ons secretariaat.
Bijlagen:
Bewaar het bestand contactgegevens bezoekers.pdfRegistratieformulier[ ]???161 kB
Bewaar het bestand Huisregels versie 1.1.pdfHuisregels KansPlus Nieuwe Waterweg[ ]???152 kB

Agenda

VM - Search in Shop

Onze Partners

Onze activiteiten zijn mede mogelijk dankzij:

 • HandicapNL
 • Scoutinggroep Maurits-Viool
 • Herman Frantsen Stichting

Onze Partners