Huisregels KansPlus Nieuwe Waterweg

KansPlus organiseert diverse vrijetijdsactiveiten voor mensen met een verstandelijke beperking. Tijdens deze activiteiten gelden de volgende huisregels

 1. Het doel is dat iedereen het gezellig heeft. Pesten, ruzie maken en dergelijk negatief gedrag zullen wij niet toestaan. Bij klachten zullen wij indien noodzakelijk contact opnemen met de wettelijk vertegenwoordiger / begeleiders van instelling.

 2. Wij accepteren geen sexueel overschrijdend gedrag. Mocht KansPlus dit opmerken, dan zal altijd contact opgenomen worden met de wettelijk vertegenwoordiger / begeleiders van instelling.

 3. Deelnemers worden in onze administratie geadministreerd. Wij zullen hiervoor een formulier overhandigen, in te vullen door ouders/wettelijk vertegenwoordiger. (download bijlage of vul digitaal in)

 4. KansPlus zorgt voor voldoende begeleiders bij door haar georganiseerde activiteiten; de vrijwilligers zijn in bezit van een verklaring omtrent gedrag.

 5. Bezoek aan onze activiteiten is altijd op eigen risico. Dit geldt onder meer voor:
  a. Gevolgen van medische problemen, zoals bijvoorbeeld een epilepsie-aanval of medicijngebruik. Indien er belangrijke zaken zijn, dan kan contact opgenomen worden met ons secretariaat.
  b. Incontinentie: Onze vrijwilligers kunnen mensen niet verschonen.
  c. Schade of kwijtraken van kleding en overige bezittingen. Indien kostbare spullen mee worden genomen, kan deze in bewaring worden gegeven aan een vrijwilliger. Door jassen/kleding te voorzien van naamkaartjes kan verwisseling voorkomen worden.

 6. Er kunnen tijdens activiteiten van KansPlus foto’s gemaakt worden. Deze foto’s worden geplaatst op onze website en kunnen tevens gebruikt worden voor persberichten/ informatiemateriaal. Om praktische redenen kunnen hierbij geen uitzonderingen gemaakt worden. Wel kan achteraf om verwijdering gevraagd worden.

 7. In en rond ons clubgebouw is roken verboden.

 8. Lidmaatschap van KansPlus is geen vereiste van deelname aan onze activiteiten.

 9. Voor bepaalde activiteiten is inschrijving en betaling vooraf verplicht. Bij annulering door KansPlus zal restitutie van betaalde contributie plaatsvinden. Verdere restitutie is in principe niet van toepassing.

 10. Voor specifieke activiteiten kunnen aanvullende regels worden opgesteld, zoals bijvoorbeeld voor de jaarlijkse vakantie.

 11.  Tijdens de covid-19 uitbraak geldt tijdens activiteiten het Coronaprotocol.
 12. Bij problemen / vragen / onduidelijkheden kan altijd contact opgenomen met ons secretariaat.

De huisregels zijn ook als PDF beschikbaar: klik hier.

 

Aanvullende abonnementsvoorwaarden

Onderstaande abonnementsvoorwaarden gelden voor mensen die een abonnement en/of lidmaatschap voor de clubs van KansPlus Nieuwe Waterweg / Stichting Vrienden van de Voggel hebben afgesloten:

 1. De abonnementsgelden worden jaarlijks vooraf gefactureerd door Stichting Vrienden van de Voggel.

 2. Facturen dienen betaald te worden binnen 14 dagen.

 3. Abonnementskosten kunnen jaarlijks gewijzigd worden, dit wordt vooraf gecommuniceerd via website en e-mail.

 4. Betaalde abonnementskosten worden niet geretourneerd; uitbreiding of wijzigen van activiteiten kan in onderling overleg. Bij tussentijds lidmaatschap zullen aangepaste tarieven gelden.

 5. Consumptiekaarten van 10 en 20 punten zijn via onze website, secretariaat en op clubavonden verkrijgbaar.

 6. In enkele gevallen kan extra eigen bijdrage gevraagd worden, zoals voor de BINGO en andere speciale activiteiten. Deze kosten zullen vooraf worden doorgegeven en zijn ook betaalbaar via consumptiepunten.

 7. Incidenteel deelname aan andere clubs kan buiten abonnement om met contact geld worden afgerekend

 8. Voor alles wat niet is opgenomen in de abonnementsvoorwaarden beslist het bestuur van Stichting Vrienden van de Voggel

 

Onze lokatie

Watersportweg 18, Vlaardingen 010-434 55 99 info@kansplusnw.nl

Onze Partners

           

Frantsen
stichting

      logo FSV