KansPlus Nieuwe Waterweg heeft een eigen stichting. Deze stichting heeft als doel om financiele ondersteuning te bieden aan activiteiten van KansPlus Vlaardingen.

Stichting Vrienden van de Voggel is genoemd naar ons clubgebouw, De Voggel. 

KansPlus Nieuwe Waterweg kan niet zonder donateurs en sponsors. Wij zijn blij met elke bijdrage. Onderstaand vind u de gegevens van Stichting Vrienden van de Voggel. Wilt u op de hoogte gehouden worden van onze activiteiten, dan vragen wij u vriendelijk om dit via mail aan ons door te geven. De stichting is ANBI erkend.

Stichting Vrienden van de Voggel
Broekweg 82
3131 HE  Vlaardingen

Kamer van Koophandel Rotterdam: 50398733

Bank: ING BANK
Ibannummer: NL46 INGB 0004 2799 96
Bic-code: INGBNL2A

Stichting Vrienden van de Voggel is genoemd naar ons clubgebouw, De Voggel.

Stichting Vrienden van de Voggel is ANBI erkend.

Dit houdt onder andere in dat giften aan onze stichting aftrekbaar zijn van de belastingen, maar houdt ook in dat wij geen belasting hoeven te betalen over ontvangen giften. Lees op de website van de belastingdienst meer informatie over dit onderwerp.

Voor de ANBI-erkenning moeten wij aan bepaalde eisen voldoen. Hieronder is informatie over onze stichting te vinden.

 

Algemene informatie

Vestigingsadres:

Stichting Vrienden van de Voggel
Broekweg 82
3131 HE  Vlaardingen

Kamer van Koophandel Rotterdam: 50398733

Bank: ING BANK
Banknummer: NL46 INGB 0004 2799 96
BIC: INGBNL2A

 

Dagelijks Bestuur:

Voorzitter: Mevrouw M. Toonen
Secretaris: Mevrouw J. Van Marsbergen
Penningmeester: De heer E. Krijt
Algemeen lid: Suzanne Hoogland

 

Doel van de stichting:

De stichting heeft als doel om financiele ondersteuning te bieden aan activiteiten voor mensen met een verstandelijke beperking in de regio Vlaardingen, waarbij de nadruk ligt in de ondersteuning van activiteiten van KansPlus Vlaardingen.
Dit is notatieel vastgelegd in de statuten van Stichting Vrienden van de Voggel.

 

Financiele huishouding

De stichting ondersteunt activiteiten georganiseerd door vrijwilligers. De stichting geeft alleen onkostenvergoedingen, zoals een reiskostenvergoeding, voor organisatorische werkzaamheden zijn mogelijkheden voor een beperkte vrijwilligersbijdrage. Het bestuur houdt hier een register van bij.

 

Jaarverslag:

Het jaarverslag van KansPlus Vlaardingen is hieronder te downloaden. Deze geldt ook voor stichting Vrienden van de Voggel. Per 2017 is KansPlus afdeling Vlaardingen gefuseerd met afdeling Schiedam tot KansPlus Nieuwe Waterweg.

 

Beleidsplan

Stichting vrienden van de Voggel heeft een gezamelijk beleidsplan met KansPlus Nieuwe Waterweg. Dit plan is hieronder te downloaden.

Agenda

Onze Partners

Open Donaties

 x 

Winkelwagen is leeg