KansPlus organiseert diverse vrijetijdsactiveiten voor mensen met een verstandelijke beperking. Tijdens deze activiteiten gelden de volgende huisregels

 1. Het doel is dat iedereen het gezellig heeft. Pesten, ruzie maken en dergelijk negatief gedrag zullen wij niet toestaan. Bij klachten zullen wij indien noodzakelijk contact opnemen met de wettelijk vertegenwoordiger / begeleiders van instelling.

 2. Wij accepteren geen sexueel overschrijdend gedrag. Mocht KansPlus dit opmerken, dan zal altijd contact opgenomen worden met de wettelijk vertegenwoordiger / begeleiders van instelling.

 3. Deelnemers worden in onze administratie geadministreerd. Wij zullen hiervoor een formulier overhandigen, in te vullen door ouders/wettelijk vertegenwoordiger.

 4. KansPlus zorgt voor voldoende begeleiders bij door haar georganiseerde activiteiten; waar nodig zal aan vrijwilligers een verklaring omtrent gedrag worden gevraagd.

 5. Bezoek aan onze activiteiten is altijd op eigen risico. Dit geldt onder meer voor:
  a. Gevolgen van medische problemen, zoals bijvoorbeeld een epilepsie-aanval of medicijngebruik. Indien er belangrijke zaken zijn, dan kan contact opgenomen worden met ons secretariaat.
  b. Incontinentie: Onze vrijwilligers kunnen mensen niet verschonen.
  c. Schade of kwijtraken van kleding en overige bezittingen. Indien kostbare spullen mee worden genomen, kan deze in bewaring worden gegeven aan een vrijwilliger. Door jassen/kleding te voorzien van naamkaartjes kan verwisseling voorkomen worden.

 6. Er kunnen tijdens activiteiten van KansPlus foto’s gemaakt worden. Deze foto’s worden geplaatst op onze website en kunnen tevens gebruikt worden voor persberichten/ informatiemateriaal. Om praktische redenen kunnen hierbij geen uitzonderingen gemaakt worden.

 7. In ons clubgebouw De Voggel is roken verboden.

 8. Lidmaatschap van KansPlus is geen vereiste van deelname aan onze activiteiten.

 9. Voor bepaalde activiteiten is inschrijving en betaling vooraf verplicht. Bij annulering door KansPlus zal restitutie van betaalde contributie plaatsvinden. Verdere restitutie is in principe niet van toepassing.

 10. Verhuur: KansPlus verhuurt het clubgebouw aan derden en het stelt hiervoor de tarieven vast. KansPlus is gemachtigd toezicht te houden tijdens de huurperiode en/of een borg te eisen van de huurder. Gemaakte schade tijdens de huurperiode wordt altijd doorberekend aan de huurder.

 11. Voor specifieke activiteiten kunnen aanvullende regels worden opgesteld, zoals bijvoorbeeld voor de jaarlijkse vakantie.

 12. Bij problemen / vragen / onduidelijkheden kan altijd contact opgenomen met ons secretariaat.
Bijlagen:
Bewaar het bestand Huisregels versie 1.0.pdfHuisregels KansPlus Nieuwe Waterweg[ ]???246 kB

Agenda

Onze Partners

Open Donaties

 x 

Winkelwagen is leeg