In 2015 waren de sporters van KansPlus Sportief te zien op TV.
In het programma Mijn Leven, Mijn gezondheid werd aandacht besteed aan vrijetijdsbesteding voor mensen met een beperking.